Utylizacja zużytego sprzętu
BDO Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Nazwa:

PK Inwestycje Lighting Group Agnieszka Kańska

NIP: 7321729955
Numer rejestrowy: 000515685

 

 

Utylizacja zużytego sprzętu

 

Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

 

 

recykling

 

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa

domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego

konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie

przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem.

 

Punkty zbiórki zużytego sprzętu

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, objęty obowiązkiem utylizacji powinien być przekazywany do specjalizowanych punktów wyszczególnionych w Rejestrze

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Lista punktów dostępna jest pod adresem: http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 

Zwrot zużytego sprzętu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z 2005 r.) w przypadku zakupu nowego urządzenia

klient ma prawo do zwrotu starego sprzętu sprzedawcy w proporcji jeden-do-jeden (zwrócić można sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości co zakupiony).

Zużyty sprzęt należy dostarczyć do siedziby naszej firmy na swój koszt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl